Umeå JazzstudioUmeå Jazzstudio

Mar
17

Sånger från Norr den 29 mars kl 19.00 i Väven

Lisa Lestander är sedan tidigare känd som en av sångerskorna i vokalgruppen Kraja. Under sina studier i svensk folksång, bland annat på Musikkonservatoriet i Falun och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm kom hon att uppmärksamma bristen på dokumentation av sånger från Sveriges nordligaste landskap. Efterforskningar i länens musikarkiv, framför allt på Dialekt-, ortnamns och folkminnesarkivet i […]

Feb
10

Bengt Ernryd 5

bengt_a

© Fotograf Kicki Mannberg