HAPPY BIRTHDAY SWINGING UMEÅ!

Umeå Jazzfestival fyller 50 år. Efter en imponerande och obruten rad av festivaler har jubilaren kommit att bli en del av stadens DNA. Redan vid starten 1968 myntades begreppet Swinging Umeå och inledde en epok där staden bland annat tog jazzen till hjälp för att locka till sig nya kommunmedborgare och arbetskraft. Hur det är med den saken idag kan vi bara spekulera i, men helt klart är festivalen fortfarande en av Umeås viktigaste kulturbärare med internationell lyskraft.

Umeå Jazzfestival är idag en levande och vital internationell spelplats för konstnärlig utveckling där kärnvärden som tradition, kreativitet, nyfikenhet, tillgänglighet och jämställdhet vägleder. Här spelar musiker och grupper som banar väg för nya uttryck och nya möjligheter. Festivalen är också en mötesplats där alla kan finna stora upplevelser, okända favoriter och dessutom ta sig en svängom.

Jazzens aktörer är ett beundransvärt släkte vars musik haft stort inflytande på andra konstarter men som sällan erhållit relevant erkännande eller offentlig support. Jazzmusiken har långt in i modern tid – kanske så fortfarande – varit föremål för misstro och fördomar. Så sent som 1977 cirkulerade publikationer inom samhällsinstitutioner som. ängsligt och okunnigt varnade för jazzen:

” // … Denna musik kännetecknas av att melodin och harmonin intar en mycket blygsam plats, medan i gengäld det rytmiska är utomordentligt högt utvecklat och centralt. Därigenom för musiken en starkt kroppslig-sinnlig ofta extatisk prägel … // ”
”// … Det är en musik som i högsta grad sätter kroppen i rörelse och dess drifter i centrum. Följer man denna musiks utveckling ser man att den har varit det stora ackompanjemanget till sprit, hor, narkotikamissbruk osv. Det är ett stycke hedendom som har vänt tillbaka // …”
(ur boken Musik – ett redskap för evangeliet 1977)

Man häpnar. Visst vill vi hoppas att dessa skrifter inte längre har en läsekrets, men betänk att vi i vår samtid ser tecken på att historien upprepar sig och mörkermän åter får nya följare. Jag hyser gott hopp att vår jazzfestival i Umeå inte bara ska ses som ett fritt och fantastiskt upplevelsetorg utan också som ett blygsamt men ändå viktigt fredsprojekt, öppet för alla runt om i världen, som bär på viktiga berättelser. Och så jazzvärmen förstås!

Hjärtligt välkomna!
Lennart Strömbäck/konstnärlig ledare

Så boka plats på denna attraktiva festival som omfattar både tillgänglig, utmanande och konstnärlig jazz- och improviserad musik. Läs mer på vår hemsida: www.umeajazzfestival.se

Dela på Facebook